קרני ישי פסיכותרפיסטית

העמותה הישראלית לטיפול קבוצתי והנחית קבוצות

דיאלוג בקונפליקט - חיבוק ניגודים

12.4.18

הידהודים במילים ותמונות לסדנת "חיבוק הניגודים" בהנחייתי. 
סיכמתי את הסדנה במילותיו של לאו טסה: 
"כאשר כל העולם יבין כי היפה הוא יפה, קיים יהיה המכוער.
כאשר כל העולם יבין כי הטוב הוא טוב, קיים יהיה הרשע..."

1/11

"חיבוק הניגודים"
גוף שלם מתנועע
בתוך קבוצה
יחד ולחוד
תנועה מעגלית 
תנועה חיצית
למעלה לשמיים
למטה לאדמה 
להיכנס פנימה 
לצאת החוצה
דמוי ,מעגל ,תנועה
ניגודים וקונפליקט
בין הגברי לנשי
בין הקרוב לרחוק 
בין אני והאחר
בין רגרסיה לאגרסיה
בין תוקפנות להדחקה 
בין זיכרון לשכחה
מופיעה תנועה חדשה 
העיגול כבר אינו עיגול 
והישר כבר אינו ישר .
העיגול והישר משתלבים יחדיו
תנועה זורמת 
שלמה 
גוף ונפש מדברים 
עם נוכחות חיה.

1/1